Kõik on kerge!

Koolis õpetati meile raskusi, aga nüüd õpime kergust. Läbi raskuste.