Rubriigid
Kohvilogi

Vaimselt tasakaalus

Jaga esimestena seas oma seinale:

Inimesed on kõik ühesugused, aga täiesti erinevad. Meil on vabadus luua eluline teekond vastavalt oma valikutele. Selleks, et valida, tuleb esmalt luua võimalused, et oleks mille vahel valida.

Iga inimene on võimeline muutuma ja kõik on lubatud kui inimene ise vabastab ennast vaimsetest trellidest läbi mille ta oma elu on valinud vaatama. Mitte muidugi kõik ei ole sellised, meie seas on eneseteadlikud hinged kes teavad kuidas kirjutada oma elu ise.

Selliseid inimesi on vähe ja enamasti on nad lihtsalt alati… kusagil mujal, kui et sinu või minu kõrval meile õpetamas kuidas elama peab. Neil lihtsalt ei ole meid nende eluteel, sest me peame esmalt ise ärkama ja saama eneseteadlikuks, et osata üldse märgata, kohata ja enda ellu neid inimesi kõrvale leidma, nendega suhelda ja neilt küsida õigeid küsimusi või õppida vastuseid vaatlemise teel.

Vaatleja rollis on võimalik tunnetada ja kinnitada, et kui neid inimesi mitte kohandada või proovida muuta, teisisõnu piirata neid oma energias, siis selle asemel, et selliseid inimesi proovida alla tirida, et jagada koos raskusi, saaks hoopis ronida ise august välja ning järgida lihtsaid printsiipe, et luua omale nüüd ja kohe praegu alates positiivne meelestatus ja lahenduste energial nautida elu selles hiilguses ja hetkes.

Vaatlejana olen mõistnud, et inimesed kes naeratavad (no niimoodi päriselt, et Sa tunned, et see on siiras ja õige) ja rõõmustavad Sinu üle, on tõepoolest leidnud iseenda ülesse ja teadlikult andes ning lahendustes viibides on näha kui selgelt ja kergelt nende elustsenaarium kulgeb ehk kirjutatakse.

Selline sagedus/meelestatus on võimalik saavutada vaimse dieediga, aga ma ei tea kui pikk see kuur olema peaks, sest inimesed on nii erinevad oma teadvuselevelil arusaamade raadiust laiendamas. Spontaanselt, see on kõige õigem, tunde järgi ja teadlikult, südamega.

Hea vaimne dieet

Suhtle inimestega kes Sind toetavad. Sa võid ise ka proovida olla teadlik ja meisterlik oma sõnakasutuses, reaktsioonis ja tagasisides igas vestluses. Selleks on täitsa head instrumendid mida kasutada. Keskendu ja saa teadlikuks kuidas Sa informatsiooni vastu võtad ja väljastad.

Ära tarbi: Kadedus, Kontroll, Võimutsemine, Võrdlemine

Tarbi: Tunnustus, Lubamine, Jagamine, Märkamine

Väike pits on lubatud kirge ja iha, aga need peavad olema karmaatiliselt paigas ja grandioossel eesmärgil, aga see on lihtne viis rajalt kõrvale minna.

Kasutamine: Igas vestluses millest oled huvitatud osa võtma, saab toimuda algolemuslikul ja vahetul viisil. Kõiksugused manipulatsioonid ja negatiivsed ankrukonksud tuleb endast mööda lasta ja tõkkejooksust ei pea osa võtma, seega tea valida seltskondasid, kohti mida külastada ja kohustusi, sest mitte miski ei tohigi olla kohustus, see peab olema midagi mida Sulle meeldib teha, sest teisiti see ei toimi.

Eesmärk on terve igapäevane elu seada selliselt, et kõik mida Sa valid tegema, see meeldib Sulle ja kõik inimesed kellega Sa valid suhtlema, panustavad Sinu arengule kõigest olles vahetud ja siirad oma hingeolemuselt. Kollektiivne jagamine ja mõistmine on ruum arengule.

Vaata enda ümber olevaid inimesi ja kohustusi. Meil kõigil on probleemid, kohustused ja unistused, aga need kõik on asjad mis ei toimi. Need kes oskavad elada, neil on lahendused, tegevused ja tegemised.

Mentaliteet rühti ja mõtle ise välja personaalne retsept kuidas hoida ennast lainestatud ainult lahendustele. Sest universum kui muidu justkui ei kuulaks, siis meie mõtteid kuulab ta vaikides igal ajal, ka praegu.

Tihti me ise ei saagi aru kui väga me alateadlikult küllust ja rõõmu endast minema peletame ja universum vastab meile, sest me koguaeg anname energiat kui perses kõik on, sest see on reaalne, sest see on tugevalt mustrina ja programmina meis sees, sest me ootame, et midagi muutuks, et saaksime paremini end tundma hakata.

Mõned võtavad ennast kokku ainuüksi ühest mõttemustri vahetusest. Inimesed kes eitamise asemel jaatama hakkavad, need inimesed on õnnelikud, sest nad leiavad vastuseid ja lahendavad küsimusi.

Vaimne dieet oleks see kui Sa ei suhtleks inimestega kes Sind alla tõmbavad, no ütleme niimoodi kuu aega ja vaata millised muutused Sinus kerkivad, kui leiad omale ümber inimesed kes toetavad Sind vaimselt. Kellele Sa võlgu oled, et pead jääma teadvusevanglasse koos teistega kes ei arene ise edasi ega luba seda ka teisel, kartuses üksinda jääda. See on vangla.

Inimene on arg ja mugav, sest niimoodi on teda kontrollitud elama meie süsteemis, aga kui inimene saab eneseteadlikuks, muutub kõik.

Sa tead isegi mida edasi teha, sest nüüd Sa tead.

Cha-Cha, Alan.

Jaga esimestena seas oma seinale: